Om metoden

Taktipro är en erkänd komplementär metod som används inom rehabilitering, omvårdnad och friskvård. Etik och bemötande är viktiga delar av metoden.
Taktipro har en bestämd struktur utvecklad efter hudens dermatom, de langerska linjerna och de taktila receptorernas lokalisation och täthet.

Kroppen är "inboad". Det stärker kroppsuppfattningen och ger skydd, trygghet och värme.

Metodens uppbyggnad baseras på flera fundament:
LYHÖRDHET

Koncentrerad närvaro för att uppfatta det subtila kroppsspråket.
Mottagaren blir sedd och bekräftad.

FYSISK

Aktiverar det lugnande nervsystemet.
Ger fysisk bekräftelse för ökad trygghet och samspel.

PROFESSIONELL

Med reflekterande förhållningssätt ser till hela individen.
Forskning och beprövad erfarenhet är grunden.

Mätbara resultat

Det finns en mängd projekt baserade på Taktipro- taktil massage. Siv Ardeby började utvecklingen för snart femtio år sedan.
Metodens bredd gör att den används vid många olika tillstånd. Här några exempel på forskning och utveckling:

 • Bemötande och beröring vid oro, ångest, smärta och stress
 • I samarbete med professor Babro Beck-Friis utbildning inom rehabilitering och demensvård
 • Uppdragsprojekt för Socialstyrelsen
 • Treårigt projekt för Cancerfonden, ett komplement i omvårdnadsarbete
 • Taktipro under förlossningens latentfas
 • Inom barn och ungdomspsykiatri, som behandling för ungdomar med anorexia
 • IVA i Umeå får 2,3 Mkr för studier av effekter vid intensivsjukvård
 • Taktipro vid sömnproblem – Gävle

Läs mer i boken MJUK MASSAGE I PRAKTIKEN.

Effekter av metoden:
 • Ökad kontakt
 • Avslappning
 • Bättre sömn
 • Stärkt kroppsuppfattning
 • Ökad självkänsla
 • Bättre mag-tarm funktion
 • Mindre stress
 • Lindring av smärta
 • Mindre oro och ångest
 • Tänd livsgnista
Taktipro används inom:
 • Barnsjukvård
 • Distriktsvård
 • Mödravård
 • Förlossning
 • Förskola
 • Skola
 • Akutsjukvård
 • Intensivvård
 • Rehabilitering
 • Demensvård
 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Palliativ vård
 • Habilitering
 • Personlig assistans
 • Omvårdnadsvetenskap