Om metoden

Taktipro handlar om bemötande och beröring, det är en erkänd komplementär metod som används inom rehabilitering, omvårdnad och friskvård. Det är en mjuk omslutande beröring, varsamma styrkningar aktiverar beröringsreceptorerna, som med respekt, omtanke och lyhördhet anpassat efter varje individs integritet och behov. Händerna är arbetsredskapet. Med total närvaro och lugn rytm följer rörelserna varandra så att det parasympatiska nervsystemet aktiveras - motpolen till adrenalinpåslag och stress.

Metoden har en bestämd struktur utvecklad efter hudens dermatom, de langerska linjerna och de taktila receptorernas lokalisation och täthet. Kroppen är ”inboad”. Det stärker kroppsuppfattningen och ger skydd, trygghet och värme. Etik och bemötande är viktiga delar av metoden. Effekter som vi ofta ser är avslappning, bättre sömn, förbättrad mag-tarmfunktion, stärkt kroppsuppfattning, ökad självkänsla, mindre stress, lindring av smärta, mindre oro och ångest, tänd livsgnista. Allt utgår från tre fundament:

LYHÖRD

Koncentrerad närvaro för att uppfatta kroppsspråket så att mottagaren blir sedd och bekräftad

FYSISK

Aktiverar det lugnande nervsystemet.
Ger fysisk bekräftelse för ökad trygghet och samspel

PROFESSIONELL

Med reflekterande förhållningssätt ser till hela människan, individuellt anpassad. Grundas på forskning och beprövad erfarenhet

EFFEKTER VI SER

Ökad kontakt
Avslappning
Bättre sömn
Stärkt kroppsuppfattning
Ökad självkänsla
Bättre mag,tarm-funktion
Mindre stress
Lindring av smärta Mindre oro och ångest
Tänd livsgnista

Vi är i framkant av utvecklingen

Exempel:

1967 -
Arbete med prematura barn och medverkan av föräldrar
1974 -
Beröring vid oro,ångest, smärta och stress
1983 -
Massage i skola. Babymassage
1988 -
I samarbete med professor Babro Beck-Friis utbildas personal inom rehabilitering och demensvård
1994 -
Uppdragsprojekt av Socialstyrelsen. redovisning under namnet taktil massage
1996 -
Taktil Utbildning startas
1999 -
Treårigt projekt för Cancerfonden, ett komplement i omvårdnadsarbete
2000 -
Friskvårdprojekt i Mora
2001 -
Namnet kompetterat med Taktipro
2002 -
Bemötandet i metoden uppmärksammas i Alert rapport vid demens
2004 -
Forskning. Smärtlindringskompetens
2005 -
Bättre demensvård i Värmdö kommun. Taktipro på recept
2006 -
Taktipro under förlossningens latentfas
2007 -
Rehabilitering och friskvård i Arboga
2008 -
Forskning Taktipro som behandling för ungdomar med anorexia IVA i Umeå får forskningsanslag, 2,3 Mkr, för studier av effekter vid intensivsjukvård
2009 -
Endagsutbildning för olika enheter
2010 -
Taktipro vid sömnproblem - Gävle
2011 -
Ökade utbildningar för anhörigstöd
2012 -
Ny forskning om hur effekterna uppkommer
2013 -
Fler utbildningar för internutbildare

Läs mer

Läs mer i boken MJUK MASSAGE I PRAKTIKEN.